Aby terapia logopedyczna była efektywna, przed jej podjęciem logopeda musi otrzymać kompleks informacji o stanie zdrowia, sprawności ruchowej i intelektualnej

2019-07-25

11 rodzice odbierają widoczne i oczywiste sygnały świadczące o stanie ich dziecka już od momentu jego narodzin. W przypadku każdego dziecka porównywano wyjściowy poziom zaburzeń z jego aktualnym poziomem funkcjonowania. Szkolenie skierowane do logopedów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dziecka z autyzmem. Aby terapia logopedyczna była efektywna, przed jej podjęciem logopeda musi otrzymać kompleks informacji o stanie zdrowia, sprawności ruchowej i intelektualnej. Gorączka, intensywny kaszel, duży katar), terapeuta ma prawo poprosić Opiekuna oodebranie dziecka z zajęć. Co taki obraz funkcjonowania dziecka i problemów rodziny oznacza dla nas - lekarzy, psychologów, pedagogów, terapeutów? Czasem oznacza to wyręczanie dziecka w wielu podstawowych czynnościach życia codziennego, takich jak ubieranie się, jedzenie, mycie. Tym bardziej,że praca nad obszarami problemowymi idzie w parze z usprawnianiem mocnych stron dziecka w tym jego zdolności wysepkowych. Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Oznacza to, że opracowany dla dziecka zestaw ćwiczeń wykonują z dzieckiem w domu sami rodzice, wspomagani ewentualnie przez wolontariuszy. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku szkolnym. Jednak autyzm, w którym kluczowym problemem są zaburzenia relacji z otoczeniem, dotyka także tej tak podstawowej dla dziecka relacji. Potwierdza także merytoryczną wartość zintegrowanego modelu terapii dzieci z autyzmem stosowanego w naszym Ośrodku. To potwierdza tezę o tym, jak trudna czasami jest diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu i jak trudno określić, z jakimi dokładnie zaburzeniami przyszło mierzyć się dziecku. Obserwacja dziecka przebiegała w sali, gdzie odbywały się zajęcia. Terapia dzieci ze spektrum autyzmu obejmuje pracę z różnymi specjalistami. W tym wypadku terapia powinna uwzględniać konieczność pracy nad tą relacją, pomóc matce uzyskać poczucie kompetencji. Zajęcia indywidualne - częstotliwość i czas trwania zajęć ustalana jest indywidualnie z Opiekunem dziecka objętegoterapią. Wszystko to sprawia, że wychowywanie dziecka autystycznego jest niezwykle trudnym zadaniem dla rodziców. Dzieje się tak wówczas, gdy zarówno dziecko, jak i jego rodzice nie zostali wcześniej odpowiednio przygotowani do włączenia dziecka w obowiązujący system szkolny. Terapia logopedyczna przebiega w zróżnicowany sposób, w zależności od rodzaju zaburzenia mowy.